27 Ekim 2012 Cumartesi

Kayan Link Kodu

Daha önce paylaştığım duyuru kodunda ufak değişiklikle kayan linkler haline getiriyoruz. Favori linkler ya da bookmark tarzı listeler için kullanılabilir<!---Kayan Link --->
<div align="center"><table border="3" width="162" height="200" bgcolor="#000000" bordercolor="#0099CC">
<tr>
<td height="23" width="144" background="http://www.loadtr.com/b-72413-deed.gif">
<p align="center"><font color="#9900FF"><b>DUYURU</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="146" width="144" valign="top" background="http://www.loadtr.com/b-72413-deed.gif">
<p align="center"><FONT color="white">
<MARQUEE onmouseover="this.stop();" style="WIDTH: 132; HEIGHT: 140" onmouseout="this.start();" scrollAmount="1" scrollDelay="10" direction="up" left="5" top="0">
<p align="center"><font color="#000080" size="2">Duyuru 1<br>
<br>
<br><a href="http://link1">link 1 </a></div></br>
<br><a href="http://link2">link 2 </a></div></br>
<br><a href="http://link3">link 3 </a></div></br>
<br><a href="http://link4">link 4 </a></div></br>
<br><a href="http://link5">link 5 </a></div></br>
<br><a href="http://link6">link 6 </a></div></br>
<br>Duyuru  </font></p></MARQUEE></FONT></td>
</tr>
<tr>
<td height="16" width="144" valign="middle" background="http://www.loadtr.com/b-72413-deed.gif">
<p align="center"><font color="#000080" size="1">
<span style="text-decoration: none; font-weight: 700">
<p align="center"><font color="#000080"><b>DUYURU</b></font></td>
<font color="#000080"><span style="text-decoration: none"> </span></font></a></span></font></td>
</tr>
</table></div>
<!---Kayan Link --->


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder